Mededelingen bestuur

Onze hoofdleiding en het merendeel van onze vrijwilligers, hebben een VOG-verklaring, tevens zijn zij in het bezit van een BLS-AED diploma.
Door onze stichting wordt de mogelijkheid geboden om vrijwilligers een scholing c.q. bijscholing te laten volgen in het belang van de stichting, zodat wij de doelstellingen van de stichting kunnen nastreven.
Verklaring van een arts,
Bij alle sportactiviteiten is een verklaring van "geen bezwaar tegen deelname" van een huisarts verplicht. In sommige gevallen kan het zijn, dat er een vrijwaringsverklaring getekend moet worden. Deze verklaring moet elke 2 jaar hernieuwd worden.
Introductielessen.
Het is altijd mogelijk om een introductieles te volgen of dat de deelnemer een introducé meeneemt. De eerste 2 deelnames zijn gratis. Hierna dient er definitief besloten te worden, waarna voor het gehele seizoen of een deel ervan contributie verplicht is.

Adres : Noordse Honk              -  Noordse Bosje 47   - 1211 BE Hilversum

Adres : Zwembad de Zandzee -  Struikheiweg 14      - 1406 TK Bussum

Bankgegevens : Rekeningnummer  ABN/Amro-Bank

NL 62 ABNA 044 93 69 986

© gemaakt door

2016 Huijser-Sport. Wix.com

Post adres :

Postbus 222 00

1202 CC Hilversum

Email :

GSRS.hvs@gmail.com