Algemene Informatie

Welkom
Welkom bij de Gooise Sport- en Recreatie Stichting. 
Onze Stichting is opgericht op 14 juli 1970 te Hilversum voor mensen met een verstandelijke beperking.
Onze Stichting bestaat uit vrijwilligers en is afhankelijk van subsidies.
Door vrijwilligers kunnen wij de bijdrage, vanuit de leden zo laag mogelijk houden.
Missie en Visie
Het stimuleren en uitvoeren van mogelijkheden tot het beoefenen van sport en spel en het organiseren van recreatie in de ruimste zin, voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking.
Daarbij wordt gestreefd naar integratie tussen mensen, met (en zonder) beperking.
 Het streven is om alle leden de mogelijkheid te geven op een verantwoorde en plezierige manier te sporten en te recreëren. Plezier en veiligheid, speelt hier een grote rol in.

Adres : Noordse Honk              -  Noordse Bosje 47   - 1211 BE Hilversum

Adres : Zwembad de Zandzee -  Struikheiweg 14      - 1406 TK Bussum

Bankgegevens : Rekeningnummer  ABN/Amro-Bank

NL 62 ABNA 044 93 69 986

© gemaakt door

2016 Huijser-Sport. Wix.com

Post adres :

Postbus 222 00

1202 CC Hilversum

Email :

GSRS.hvs@gmail.com