Activiteiten Zwemmen
De afdeling zwemmen is een hele hechte groep, met meer activiteiten dan de rest van de stichting. Zo hebben ze jaarlijks als afsluiting van de eerste helft van het jaar een Kerstontbijt.
Hier worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. De kinderen krijgen een cadeautje en er wordt heerlijk met z'n allen na het zwemmen, in een apart zaaltje ontbeten. Natuurlijk met verse broodjes en chocolademelk, thee en limonade.
Natuurlijk hebben we aan het einde van het seizoen ook een bijzondere afsluiting. 
Het zwemjaar sluiten wij af met een BBQ. Op deze BBQ worden ook de diploma's en de certificaten uitgereikt van dat jaar.
Tevens wordt ook degene bekend gemaakt die de wisselbeker gewonnen heeft. De wisselbeker wordt gegeven aan diegene die de meeste keren is komen zwemmen.
Ook worden er huldigingen gedaan, deze huldigingen zijn meestal voor degene die 25 jaar lid is van de stichting.

Adres : Noordse Honk              -  Noordse Bosje 47   - 1211 BE Hilversum

Adres : Zwembad de Zandzee -  Struikheiweg 14      - 1406 TK Bussum

Bankgegevens : Rekeningnummer  ABN/Amro-Bank

NL 62 ABNA 044 93 69 986

© gemaakt door

2016 Huijser-Sport. Wix.com

Post adres :

Postbus 222 00

1202 CC Hilversum

Email :

GSRS.hvs@gmail.com